Trình chiếu lời bài hát

Xem Như Em Chẳng May

0
Người hôm qua em thấy là ai đấy Sao anh lại chết lặng như vậy Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh Tại sao yêu đến thế lại gian dối
Con tim em vỡ tan mất rồi Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời Chưa buông tay anh thay áo mới Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy Xem như em chẳng may Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa
Gượng cười khi biết em là người giữa hai người Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa Em không muốn nghe Heh Em không muốn nghe Heh
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay Yêu thương trao hết chỉ giữ
lại đây thân gầy Xem như em chẳng may Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa Gượng cười khi biết em là người giữa hai người Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa
Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Gượng cười khi biết em là người giữa hai người
Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa Em không muốn nghe

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Người hôm qua em thấy là ai đấy Sao anh lại chết lặng như vậy Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh Tại sao yêu đến thế lại gian dối
Con tim em vỡ tan mất rồi Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời Chưa buông tay anh thay áo mới Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy Xem như em chẳng may Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa
Gượng cười khi biết em là người giữa hai người Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa Em không muốn nghe Heh Em không muốn nghe Heh
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay Yêu thương trao hết chỉ giữ
lại đây thân gầy Xem như em chẳng may Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa Gượng cười khi biết em là người giữa hai người Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa
Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Gượng cười khi biết em là người giữa hai người
Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa Em không muốn nghe
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay Yêu thương trao hết chỉ giữ
lại đây thân gầy Xem như em chẳng may Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa Gượng cười khi biết em là người giữa hai người Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa
Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Em không muốn nghe Gượng cười khi biết em là người giữa hai người
Còn lại gì cho nhau Ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa Em không muốn nghe

HẾT!

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…