Trình chiếu lời bài hát

Vui Tết Miệt Vườn

0
Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xê.
Xuân này tôi chúc cho xui gia, chu hai phát tài nhờ nuôi cá ba sa. Dì năm cũng chúng mấy mùa tôm nè, mua đất xây thêm nhà. kết tinh thăm gia.
Vui thai cái tết miền quê, mỗi độ xuân về rộn rả lạ ta. Ai như cô bảy với cô ba. lấy chông miền xa...Tết về thăm nhà, ông xã cũng về theo ah nhe.
Xuân này anh hết rẹo người dung, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh. Về dinh đám cưới linh đình,
vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Còn đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu vè anh cổng em nhe.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xê.
Xuân này tôi chúc cho xui gia, chu hai phát tài nhờ nuôi cá ba sa. Dì năm cũng chúng mấy mùa tôm nè, mua đất xây thêm nhà. kết tinh thăm gia.
Vui thai cái tết miền quê, mỗi độ xuân về rộn rả lạ ta. Ai như cô bảy với cô ba. lấy chông miền xa...Tết về thăm nhà, ông xã cũng về theo ah nhe.
Xuân này anh hết rẹo người dung, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh. Về dinh đám cưới linh đình,
vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Còn đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu vè anh cổng em nhe.

HẾT!

Lời Nhạc Sống