Trình chiếu lời bài hát

VÁCH NGỌC NGÀ

0
Chắc còn nhớ những ký ức phai nhoà Chắc người vẫn ngồi đó với khoé mắt đắng đo Nỗi buỗn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tình
Pha mực loan tô lên bức tranh thêu mình Ta nghe tim mình đớn đau Người bước mau
Này người thương của ta ơi tôi thương người đã lâu Bao nhiêu câu thề trước kia Về lúc khuya
Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẻ chia Bao yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy nhau Lê đôi chân vội vàng
Kêu tên tôi muộn màng Ai vội mang theo đi ấu thơ cơ hàn Thêu tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua
Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma Thương cho thân ngọc ngà Bơ vơ khi chợt già
Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha Đi qua vách núi Anh còn để bài thơ Trong em có vẽ thờ ơ
Chằn chọc trăn trở ơ thờ Tâm can ứa lệ tay cầu khẩn ngừng mơ Anh mượn nét bút hoạ tình
Yêu người không thương mình Dẫu cuộc đời gieo nhiều lời đắng cay Những vẫn gắng xây
Ai cho tôi biết đây Trách phận Thiết tha quá khứ nói thương
Gieo mầm sống mấy ký ức chán chường Ta thà xoá hết ký ức đáng thương Theo làng mây, đi về nơi bình yên
Gió cứ cuốn lấp đi Suy trầm đến nỗi khoé mắt lấp mi Đừng gieo niềm đau yêu thương chi
Mang cô đơn đi nổi đau đắng cay biệt ly Ta nghe tim mình đớn đau Người bước mau
Này người thương của ta ơi tôi thương người đã lâu Bao nhiêu câu thề trước kia Về lúc khuya
Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẻ chia Bao yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy nhau Lê đôi chân vội vàng Kêu tên tôi muộn màng
Ai vội mang theo đi ấu thơ cơ hàn Thêu tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua
Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma Thương cho thân ngọc ngà
Bơ vơ khi chợt già Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha

HẾT!

Lời Nhạc Sống