Trình chiếu lời bài hát

Túp Lều Lý Tưởng

0
Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu
Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi Ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mành Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh Ban mai mình ngắm màu hoa ban đêm mình ngắm chị Hằng
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa Đời mình đẹp quá có ai bằng ta.
Túp lều lý tưởng của anh và của em Đâu đâu nào anh ơi
Túp lều lý tưởng của em và của anh Đâu đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền
Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi
Ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
* Túp lều lý tưởng đó Túp lều lý tưởng của mình em ơi.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu
Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi Ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mành Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh Ban mai mình ngắm màu hoa ban đêm mình ngắm chị Hằng
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa Đời mình đẹp quá có ai bằng ta.
Túp lều lý tưởng của anh và của em Đâu đâu nào anh ơi
Túp lều lý tưởng của em và của anh Đâu đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền
Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi
Ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một túp lều tình
Đời mình đẹp mãi với em và anh Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
* Túp lều lý tưởng đó Túp lều lý tưởng của mình em ơi.

HẾT!

Lời Nhạc Sống