Trình chiếu lời bài hát

Từ Lúc Em Đi

0
Từ lúc em đi rồi Ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người Đường hoang vắng đợi hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi Từ lúc em đi rồi Hàng ghế công viên xưa chỉ một người
Chiều qua rất vội người yêu ái ngại nhìn gió mây trôi Phố đêm đèn vàng không có em Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang Nhớ em lạnh lùng căn
gác vắng Từ lúc em đi rồi Từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đời Bàn tay ngón gầy tìm môi thở dài lời yêu gió bay

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Từ lúc em đi rồi Ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người Đường hoang vắng đợi hàng cây lớn gọi buồn nghe lá rơi
Từ lúc em đi rồi Hàng ghế công viên xưa chỉ một người Chiều qua rất vội người yêu ái ngại nhìn gió mây trôi
Phố đêm đèn vàng không có em Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang Nhớ em lạnh lùng căn gác vắng Từ lúc em đi rồi Từng cánh chim đêm khuya hỏi
tên người Nhiều khi tiếng cười buồn như rã rời từ lúc em đi Từ lúc em đi Từ lúc em đi

HẾT!

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…