Trình chiếu lời bài hát

Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

0
Ta biết nhau từ lâu rồi Ta hiểu từng thói quen của nhau Tuy không phải người yêu với nhau Ta vẫn hơn là bạn
Ta biết nhau luôn nghĩ gì Không cần phải nói ra làm chi Câu chuyện này cứ như vậy đi Vẫn tiếc thêm làm gì
Mình bên nhau giống như người yêu Nhìn nhau giống như người yêu Dù không phải là tình yêu Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu Nhưng ta sẽ thật đậm sâu Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu
[ĐK:] Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Được vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Được vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều
Không biết mai dù thế nào Câu chuyện này diễn ra làm sao Nhưng mà một khi đã đâm lao Ta cứ theo làm nào
Không thiết tha về sau này (sau này sau này) Khi cuộc đời bước sang một trang Nếu một ngày chúng ta dở dang Ta cũng không cần rõ ràng (Đúng rồi)
Mình bên nhau giống như người yêu Nhìn nhau giống như người yêu Dù không phải là tình yêu Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu Nhưng ta sẽ thật đậm sâu Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Được vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Được vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Okey okey
Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta Gặp một ai rồi yêu thiết tha, vậy là đôi ta cách xa
Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau Và ta thầm cảm ơn vì ta đã từng có trong đời nhau
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Ye ye Được vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều Ye ye
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu Ye ye Được vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều
Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều Yah Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều

HẾT!

Lời Nhạc Sống