Trình chiếu lời bài hát

Trên Dòng Sông Nhỏ

0
Quê hương tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông nhỏ ngày ngay có con đò đưa đón khách sang sông
Khách sang sông có lắm khách đa tình ngỏ lời ong bướm,
ngỏ lời trăng gió với cô lái đò đưa. Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười e lệ
để lòng khách đa tình thêm xao xuyến bâng khuâng. Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ
quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa
Cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua vùng bến sâu
Sông sâu dù sâu cũng đến thăm dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người
nên lời ong bướm gió chăng cũng chỉ làm gợn chút bâng khuâng
Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bến đục để đau lòng mẹ cha
Qua năm sau có chàng khách lạ dáng người nhỏ nhạc chàng nghệ sỹ lên bờ
vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô gái thấy tim rung động
bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông
Quê hương tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông nhỏ ngày thường có con đò
đưa đón khách sang sông Khách sang sông có lắm khách đa tình
ngỏ lời ong bướm, ngỏ lời trăng gió với cô lái đò đưa.
Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười e lệ
để lòng khách đa tình thêm xao xuyến bâng khuâng.
Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ
quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa
Cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua vùng bến sâu
Sông sâu dù sâu cũng đến thăm dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người
nên lời ong bướm gió chăng cũng chỉ làm gợn chút bâng khuâng
Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bến đục để đau lòng mẹ cha
Qua năm sau có chàng khách lạ dáng người nhỏ nhạc chàng nghệ sỹ lên bờ
vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô gái thấy tim rung động
bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông. Để bao chàng tình si
để bao chàng ngẩn ngơ cô lái bước lên bờ, để bao chàng ngẩn ngơ
để bao chàng làm thơ cô lái bước lên bờ.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Quê hương tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông nhỏ ngày ngay có con đò đưa đón khách sang sông
Khách sang sông có lắm khách đa tình ngỏ lời ong bướm,
ngỏ lời trăng gió với cô lái đò đưa. Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười e lệ
để lòng khách đa tình thêm xao xuyến bâng khuâng. Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ
quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa
Cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua vùng bến sâu
Sông sâu dù sâu cũng đến thăm dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người
nên lời ong bướm gió chăng cũng chỉ làm gợn chút bâng khuâng
Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bến đục để đau lòng mẹ cha
Qua năm sau có chàng khách lạ dáng người nhỏ nhạc chàng nghệ sỹ lên bờ
vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô gái thấy tim rung động
bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông
Quê hương tôi có dòng sông nhỏ có dòng sông nhỏ ngày thường có con đò
đưa đón khách sang sông Khách sang sông có lắm khách đa tình
ngỏ lời ong bướm, ngỏ lời trăng gió với cô lái đò đưa.
Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ mắt cười e lệ
để lòng khách đa tình thêm xao xuyến bâng khuâng.
Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ
quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa
Cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua vùng bến sâu
Sông sâu dù sâu cũng đến thăm dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người
nên lời ong bướm gió chăng cũng chỉ làm gợn chút bâng khuâng
Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bến đục để đau lòng mẹ cha
Qua năm sau có chàng khách lạ dáng người nhỏ nhạc chàng nghệ sỹ lên bờ
vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô gái thấy tim rung động
bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông. Để bao chàng tình si
để bao chàng ngẩn ngơ cô lái bước lên bờ, để bao chàng ngẩn ngơ
để bao chàng làm thơ cô lái bước lên bờ.

HẾT!

Lời Nhạc Sống