Trình chiếu lời bài hát

Tôi Viết Tên Anh

0
Tôi viết tên anh trên lá trên hoa Tôi viết tên anh trong trái tim tôi Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung Tôi viết tên anh trên trán, trên tay
Tôi viết tên anh trong gió, trong mây Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài Anh, lớp trai ngày nay
Đắp xây ngày mai Đem tự do cho người Mang niềm vui cho đời Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa
Không hề nao núng lòng Oai hùng nơi chiến trường Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím
Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài Anh, lớp trai ngày nay Đắp xây ngày mai Đem tự do cho người
Mang niềm vui cho đời Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Anh, lớp trai ngày nay Đắp xây ngày mai Đem tự do cho người
Mang niềm vui cho đời Anh, nơi biên thùy xa Vắng muôn màu hoa Không hề nao núng lòng
Oai hùng nơi chiến trường Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài

HẾT!

Lời Nhạc Sống