Trình chiếu lời bài hát

Tình Đất Đỏ Miền Đông

0
Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ Cây lúa trổ nước đổ trên nguồn Cả quê hương rạo rực thơm đất mới
Đang chờ sức người vun xới (ơ ớ...) những mầm xanh Ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ
Nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần Mặt đất lên xanh chờ người nhanh tay bón
Cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non Con nước trong về miền Đông con nước đỏ
Sông nước đỏ dào dạc vỗ quanh bờ Ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ
Trong từng con người cũng thấy (ơ ớ...) những niềm tin Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng
Trong lao động người lại cũng anh hùng Mặt đất bao dung cùng người chung sức mới
Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân Tổ quốc ơi! Ta yêu Người mãi mãi
Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Con nước trong về miền Đông con nước đỏ
Sông nước đỏ dào dạc vỗ quanh bờ Ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ
Trong từng con người cũng thấy (ơ ớ...) những niềm tin Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng
Trong lao động người lại cũng anh hùng Mặt đất bao dung cùng người chung sức mới
Dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân Tổ quốc ơi! Ta yêu Người mãi mãi
Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn

HẾT!

Lời Nhạc Sống