Trình chiếu lời bài hát

Tìm Em Qua Câu Dân Ca

0
Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
Câu hát mời trầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha Phủ lý quê nhà
Câu dân ca có tự bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ
Về bến Phù vân đi trên con đường mới tìm câu dân ca, về bắc Thanh Châu. vẫn nghe câu ca nao lòng anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú.
Phủ lý ơi câu hát dân ca mà em vẫn hát, trầu này trầu tính trầu tình.
em còn son, anh cũng còn son anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
Câu hát mời trầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha Phủ lý quê nhà
Câu dân ca có tự bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ
Về bến Phù vân đi trên con đường mới tìm câu dân ca, về bắc Thanh Châu. vẫn nghe câu ca nao lòng anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú.
Phủ lý ơi câu hát dân ca mà em vẫn hát, trầu này trầu tính trầu tình.
em còn son, anh cũng còn son anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà.
Phủ lý ơi câu hát dân ca mà em vẫn hát, trầu này trầu tính trầu tình.
em còn son, anh cũng còn son anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà.

Lời Nhạc Sống