Trình chiếu lời bài hát

Tìm Đâu Hình Bóng Em

0
Một mình anh trên phố đông người Ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào Chiều buồn tênh trút xuống tim anh
Tìm mỏi mong nỗi nhớ không tên. Thoáng đâu đây một chút hương ngày xưa Từ mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai
Ngỡ như em còn đó trong vòng tay Cho nhớ thương vây kín. Bóng em đâu tìm mãi trong chiều nay
Chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa Bóng em đang chìm khuất trong màn mưa Anh biết đâu, đâu tìm
Một mình anh trên phố đông người Ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào Chiều buồn tênh trút xuống tim anh
Tìm mỏi mong nỗi nhớ không tên. Thoáng đâu đây một chút hương ngày xưa Từ mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai
Ngỡ như em còn đó trong vòng tay Cho nhớ thương vây kín. Bóng em đâu tìm mãi trong chiều nay
Chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa Bóng em đang chìm khuất trong màn mưa Anh biết đâu, đâu tìm

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Một mình anh trên phố đông người Ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào Chiều buồn tênh trút xuống tim anh
Tìm mỏi mong nỗi nhớ không tên. Thoáng đâu đây một chút hương ngày xưa Từ mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai
Ngỡ như em còn đó trong vòng tay Cho nhớ thương vây kín. Bóng em đâu tìm mãi trong chiều nay
Chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa Bóng em đang chìm khuất trong màn mưa Anh biết đâu, đâu tìm
Thoáng đâu đây một chút hương ngày xưa Từ mái tóc ai xõa kín đôi bờ vai
Ngỡ như em còn đó trong vòng tay Cho nhớ thương vây kín. Bóng em đâu tìm mãi trong chiều nay
Chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa Bóng em đang chìm khuất trong màn mưa Anh biết đâu, đâu tìm

HẾT!

Lời Nhạc Sống