Trình chiếu lời bài hát

Thời Để Yêu Thời Để Nhớ

0
Người đi có hẹn mùa thu sang Ta đã chờ đây mấy độ thu tàn Ngày nào yên vui có nhau
Người giờ tăm cá biết đâu Thời để yêu, thời để nhớ. Từng thu lá rụng ngoài song thưa
Thương nhớ người đi mắt lệ sao vừa Lòng mừng ngỡ tiếng bước ai Bàng hoàng chỉ có lá rơi
Thời để yêu, thời để chờ. Giọt mưa thu buốt vai người tóc sương
Đàn quạ thương bắt ngang cầu Ô Thước Vợ chồng Ngâu mỗi năm còn có nhau Chuyện đôi ta bao giờ thôi cách xa
Một giây cách biệt dài ba thu Xa vắng mười năm hỡi người sao đành Lời nào để ta khóc ta
Lời nào gởi cho cố nhân Lời dối gian, lời chân thành.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Giọt mưa thu buốt vai người tóc sương
Đàn quạ thương bắt ngang cầu Ô Thước Vợ chồng Ngâu mỗi năm còn có nhau Chuyện đôi ta bao giờ thôi cách xa
Một giây cách biệt dài ba thu Xa vắng mười năm hỡi người sao đành Lời nào để ta khóc ta
Lời nào gởi cho cố nhân Lời dối gian, lời chân thành.

HẾT!

Lời Nhạc Sống