Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời nhạc sống Sắc Màu

Sắc Màu - Trần Tiến

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng…
8640
3446
1