Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời nhạc sống Mùa thương cũ

Mùa thương cũ

Lòng thầm mơ một tà áo xanh. Nuôi ý thơ trao về duyên lành. Thương tóc em như…
9201
789
3