Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời nhạc sống Mùa sầu riêng

Mùa Sầu Riêng

Đêm nay sương lạnh. Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu…
6270
4198
2