Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời nhạc sống Men Tình Nồng

Men Tình Nồng

Đây, đây là trái tim, Đây là chén tình khát khao trao người Đây, đây là suối…
9981
3654
1