Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời nhạc sống Mây Chiều

Mây Chiều

Chiều xuống lá khô rơi. Người đi đã không quay lại. Ngoại đứng dáng lưng cong.…
6977
3623
4