Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Xa muôn trùng mây

Xa muôn trùng mây

Rồi ngày mai em đi. Ngày mai. Chúng ta không gặp. Rồi ngày mai em đi. Bình minh.…
9439
4202
3