Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Xa miền Trung

Xa miền Trung

Miền trung ơi. Tôi xa rồi xa rời từ đây. Nặng đôi vai. Trên bước đường phiêu bạc…
6972
2626
0