Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Sóng nước biếc

Sóng nước biếc

Một giòng sông sâu cuồn cuộn sóng trôi về nơi đâu. Gió đưa buồm nâu mang tâm hồn…
6433
677
2