Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mùa thương cũ

Mùa thương cũ

Lòng thầm mơ một tà áo xanh. Nuôi ý thơ trao về duyên lành. Thương tóc em như…
7178
1836
0