Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mùa sầu riêng

Mùa Sầu Riêng

Đêm nay sương lạnh. Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu…
9066
3810
2