Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mẹ Hiền

Mẹ Hiền

Mẹ hiền con thương mến, Mẹ kính yêu của con. Một sương hai nắng, Mẹ chở che đời…
8313
5968
3