Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mấy Dặm Sơn Khê

Mấy Dặm Sơn Khê

Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng, ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn…
8057
1977
0