Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mây Chiều

Mây Chiều

Chiều xuống lá khô rơi. Người đi đã không quay lại. Ngoại đứng dáng lưng cong.…
8486
3592
1