Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát Mặt trời đen

Mặt trời đen

Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta. Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời…
6909
4813
2