Trình chiếu lời bài hát
Browsing Tag

lời bài hát BIỂN SÁNG

BIỂN SÁNG

Sóng.. ru ngàn đời, lời hát của biển khơi. Tàu ra đi, và mang lưới tung ngang…
5264
3882
3