Trình chiếu lời bài hát

Ta Ra Trận Hôm Nay

0
Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận. Chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước.
Lời nước non như càng giục giã lòng ta. Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng ca.
Rung ring lá ngụy trang lưng đèo gió lộng. Tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống.
Nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu. Ta đi với những bàn tay san hố giữ cầu.
ĐK: Hành quân ta lại hành quân núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường.
Xa trập trùng mà dốc núi đường trơn. Đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh.
Ta đi tiếp bước cha anh. Khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa.
Chiến trướng còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa
Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận. Chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước.
Lời nước non như càng giục giã lòng ta. Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng ca.
Rung ring lá ngụy trang lưng đèo gió lộng. Tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống.
Nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu. Ta đi với những bàn tay san hố giữ cầu.
ĐK: Hành quân ta lại hành quân núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường.
Xa trập trùng mà dốc núi đường trơn. Đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh.
Ta đi tiếp bước cha anh. Khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa.
Chiến trướng còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận. Chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước.
Lời nước non như càng giục giã lòng ta. Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng ca.
Rung ring lá ngụy trang lưng đèo gió lộng. Tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống.
Nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu. Ta đi với những bàn tay san hố giữ cầu.
ĐK: Hành quân ta lại hành quân núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường.
Xa trập trùng mà dốc núi đường trơn. Đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh.
Ta đi tiếp bước cha anh. Khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa.
Chiến trướng còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa

HẾT!

Lời Nhạc Sống