Trình chiếu lời bài hát

Sao Em Chưa Về

0
1. Đôi bốn năm em giã biệt quê nhà Đến nơi xứ lạ bao nhung gấm xa hoa Ngày đi lên tàu vẫy tay chào
Mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sông. Em lớn lên trên xứ lạ quê người Mang cả nụ cười mang tiếng nói phương tây
Giờ đây em còn nhớ nhung về Nơi mái lá nghèo ầu ơ câu nội ru. [ĐK:] Ầu ơ... câu hát ru xưa
Nắng trưa qua rèm nội mắc võng ru em Lời ru man mát say giấc nồng Theo tháng năm dài thương mến trong vòng tay
Mà nay em cuối nơi chân trời Để chân mây buồn nội thương nhớ em. 2. Bao tháng năm tóc nội bạc thêm nhiều
Tuổi hạc xế chiều bên mái lá quạnh hiu Ngày trông đêm nội nhớ mong hoài Sao em chưa về tìm lại lời ru xưa.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Đôi bốn năm em giã biệt quê nhà Đến nơi xứ lạ bao nhung gấm xa hoa Ngày đi lên tàu vẫy tay chào
Mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sông. Em lớn lên trên xứ lạ quê người Mang cả nụ cười mang tiếng nói phương tây
Giờ đây em còn nhớ nhung về Nơi mái lá nghèo ầu ơ câu nội ru. [ĐK:] Ầu ơ... câu hát ru xưa
Nắng trưa qua rèm nội mắc võng ru em Lời ru man mát say giấc nồng Theo tháng năm dài thương mến trong vòng tay
Mà nay em cuối nơi chân trời Để chân mây buồn nội thương nhớ em. 2. Bao tháng năm tóc nội bạc thêm nhiều
Tuổi hạc xế chiều bên mái lá quạnh hiu Ngày trông đêm nội nhớ mong hoài Sao em chưa về tìm lại lời ru xưa.

HẾT!

Lời Nhạc Sống