Trình chiếu lời bài hát

Ông Lão Chèo Đò

0
Con nước mơ màng mây vẩn vơ thì còn lão với một con đò. Có tiền mua lấy vài chai rượu nhấp rượu xong rồi lão nói thơ..
Lênh đênh trời rộng sông dài đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa. Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa nằm nghe lá rụng như mưa trên đò.
Cơm... ngày hai bữa cầu no. *** đâu bàn chuyện cơ đồ viển vông. Đời này có cũng như không. Sớm còn tối mất bận lòng mà chi.
Còn nước còn non thì nơi bến cũ vẫn còn trơ một ông lão đưa đò. Mây nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò.
Trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang bến sông này lão đưa rước *** cho. Tiền bạc trả công chẳng nệ ít hay nhiều lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi.
Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng Người ta đi ngược về xuôi kẻ ham phú quý người đòi đỉnh chung.
Lữ hành khi đã sang sông có ai còn nhớ đến ông chèo đò. Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ.
Cơm hẩm canh rau một ngày hai buổi manh áo tồi tàn lão dãi nắng *** mưa. Mặc dù tuổi đã già nua vẫn còn chèo nổi con đò sang sông tai còn tỏ mắt còn tinh bàn
chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách. Nửa chiều rồi đò vắng khách sang sông.
Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng. Lão bỗng thấy cõi lòng sao trống trải. Chim bay về núi tối rồi Lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm
bình minh rồi lại hoàng hôn Năm cùng tháng hết lo buồn mà chi. Sự đời sanh ký tử quy Mới xuân xanh đó già thì đến nơi. Sông dài mấy bận đầy vơi.
Thế gian mấy bận đổi dời trắng đen. Mười tám năm qua mấy mùa khói lửa lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng vong của thế sự thăng....... trầm.
Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc thì sao cuộc ba đào nó đã trắng như bông.
Chuyện đời như cánh phù du. Sớm còn tối mất dạ sầu mà chi. Sang giàu như ánh mây bay mới vừa thấy đó phủi tay không còn
Hò ớ ơ . nước giữa dòng có khi trong khi đục người ở đời có lúc nhục lúc vinh. Gẫm ai vô sự như mình đò ngang một chuyến hò... ớ.
Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa. Thân già gạo chợ nước sông khỏe thì đưa khách mệt nằm xả hơi.
Sang giàu mặc kẻ đua bơi công danh như thể bèo trôi giữa dòng. Ai dại ai khôn rốt cuộc ngẫm lại vẫn không bằng đời của lão
Còn trời còn nước còn non còn cây đa cũ còn ông chèo đò..

Lời Nhạc Sống