Trình chiếu lời bài hát

Lời Nhạc Sống

Cậu Cả

Câu cả ở trong gia phả Cậu cả là đại…

MÁ ƠI!

Bao ngày, lòng nhớ thương vơi đầy