Trình chiếu lời bài hát

Nói Với Người Tình

0
Qua lối nhỏ vào nhà em Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng Lỡ rồi anh biết làm sao đây
Để em trông suốt cả ngày nên buồn lắm Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài Đêm trở về em khóc thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau Xin em hiểu *** đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng Anh đâu có gì Anh đâu có gì
Ngoài 2 bàn tay trắng đành để buồn cho em Em có đòi hỏi gì đâu Vẫn biết rằng anh bàn
tay trắng đi vào đời Ta chỉ cần 2 đứa mình yêu nhau Có anh bên em ta sẽ đẹp tình mai sau

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Qua lối nhỏ vào nhà em Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng Lỡ rồi anh biết làm sao đây
Để em trông suốt cả ngày nên buồn lắm Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài Đêm trở về em khóc thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau Xin em hiểu *** đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng Anh đâu có gì Anh đâu có gì
Ngoài 2 bàn tay trắng đành để buồn cho em Em có đòi hỏi gì đâu Vẫn biết rằng anh bàn
tay trắng đi vào đời Ta chỉ cần 2 đứa mình yêu nhau Có anh bên em ta sẽ đẹp tình mai sau

Lời Nhạc Sống