Trình chiếu lời bài hát

Nối Nhịp Cầu Duyên

0
Bên đây sông cứ ngó bên kia sông Nhìn con nước ròng mà nhớ nhớ trông trông
Bên kia sông cứ ngó bên đây sông Nhìn con nước lớn mà lòng tương tư.
Anh thương em thao thức suốt thâu đêm Trăng tàn sao rụng anh còn đợi mong
Đợi cho cây lúa đơm bông Đợi con nước lớn cho thuyền qua sông.
[ĐK:] Nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước mong Nhịp cầu nối duyên đôi bờ
Bến mong chờ tình đẹp như thơ Để ta thôi những mộng mơ Bên này thôi nhớ bên kia thôi chờ.
Mẹ cha đã thương tình càng vấn vương Nhờ người mối mai cau trầu Bến duyên lành tình đậm sâu
Thuyền hoa sang sông rước nàng dâu Có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Bên đây sông cứ ngó bên kia sông Nhìn con nước ròng mà nhớ nhớ trông trông
Bên kia sông cứ ngó bên đây sông Nhìn con nước lớn mà lòng tương tư.
Anh thương em thao thức suốt thâu đêm Trăng tàn sao rụng anh còn đợi mong
Đợi cho cây lúa đơm bông Đợi con nước lớn cho thuyền qua sông.
[ĐK:] Nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước mong Nhịp cầu nối duyên đôi bờ
Bến mong chờ tình đẹp như thơ Để ta thôi những mộng mơ Bên này thôi nhớ bên kia thôi chờ.
Mẹ cha đã thương tình càng vấn vương Nhờ người mối mai cau trầu Bến duyên lành tình đậm sâu
Thuyền hoa sang sông rước nàng dâu Có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu.

HẾT!

Lời Nhạc Sống