Trình chiếu lời bài hát

Nô Lệ Tình Yêu

0
Có lẽ ông trời đã cho mình *** biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau.
Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm. Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh.
Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh. Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh.
Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em. Được ôm lấy em từng đêm.
Nguyện làm nô lệ cho em, Nguyện yêu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ.
Ngày nào em được vui, Ngày nào em cũng mỉm cười. Vì bên em luôn có anh kề bên em.
Đừng nhìn xung quanh của em, Đừng nhìn bất cứ anh nào. Xin hãy chú ý một mình anh thôi.
Vì người yêu em là anh, Một người chỉ biết chung tình. Người có thể hy sinh tất cả vì em.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Có lẽ ông trời đã cho mình *** biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau.
Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm. Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh.
Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh. Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh.
Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em. Được ôm lấy em từng đêm.
Nguyện làm nô lệ cho em, Nguyện yêu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ.
Ngày nào em được vui, Ngày nào em cũng mỉm cười. Vì bên em luôn có anh kề bên em.
Đừng nhìn xung quanh của em, Đừng nhìn bất cứ anh nào. Xin hãy chú ý một mình anh thôi.
Vì người yêu em là anh, Một người chỉ biết chung tình. Người có thể hy sinh tất cả vì em.
Nguyện làm nô lệ cho em, Nguyện yêu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ.
Ngày nào em được vui, Ngày nào em cũng mỉm cười. Vì bên em luôn có anh kề bên em.
Đừng nhìn xung quanh của em, Đừng nhìn bất cứ anh nào. Xin hãy chú ý một mình anh thôi.
Vì người yêu em là anh, Một người chỉ biết chung tình. Người có thể hy sinh tất cả vì em.

Lời Nhạc Sống