Trình chiếu lời bài hát

Những Đồi Hoa Sim

0
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai.
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến. Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay. Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó,
Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân Tím chiều hoang biền biệt.
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói,
Không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai khói lửa Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì.
Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ. Ôi đồi sim tím chạy xa tít lan dần theo bóng tối. Xưa, xưa nói gì bên em
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên. Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết.
Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi.
Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng Mà đường về thênh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ.
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều. Xưa, xưa nói gì bên em Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên.
Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng.
Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng
Mà đường về thênh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ. Ôi đồi sim tím chạy xa tít lan dần theo bóng tối. Xưa, xưa nói gì bên em
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên. Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết.
Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi.
Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng Mà đường về thênh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ.
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều. Xưa, xưa nói gì bên em Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên.
Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng.
Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng
Mà đường về thênh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều.
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều.

HẾT!

Lời Nhạc Sống

Cậu Cả

Câu cả ở trong gia phả Cậu cả là đại…

MÁ ƠI!

Bao ngày, lòng nhớ thương vơi đầy