Trình chiếu lời bài hát

Nhịp Cầu Duyên Quê

0
Cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng
Trai làng từng tốp thôn Đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn Đoài
Làng bên sông ở bên thôn Đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tài thêu ren
Cứ để người thương thương nhớ nhớ Ai hái dâu ngoài bãi ươm tơ đêm trăng bên hè
Cây cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu
Đường về hai nối lại gần nhau tôi về làng thôn Đông
Thẩn thơ lại cứ hướng sang bên thôn Đoài mà người thương ơi
thương nhau xin nhận buồng cau Anh sang bên ấy đón em qua nhịp cầu Thương ... nhịp ... cầu ....

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng
Trai làng từng tốp thôn Đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn Đoài
Làng bên sông ở bên thôn Đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tài thêu ren
Cứ để người thương thương nhớ nhớ Ai hái dâu ngoài bãi ươm tơ đêm trăng bên hè
Cây cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu
Đường về hai nối lại gần nhau tôi về làng thôn Đông
Thẩn thơ lại cứ hướng sang bên thôn Đoài mà người thương ơi
thương nhau xin nhận buồng cau Anh sang bên ấy đón em qua nhịp cầu Thương ... nhịp ... cầu ....

HẾT!

Lời Nhạc Sống