Trình chiếu lời bài hát

Người Về Từ Biên Giới

0
Tôi ở tận miền biên thuỳ xa Về thăm thành phố này Về thăm những người Chưa từng nghe hai tiếng gió sương
Mà sao lòng thấy buồn nhiều tuy thành phố vui Tuy thành phố đẹp. Tôi gặp lại người yêu ngày xưa
Nhìn tôi buồn cúi mặt Nàng đã lấy chồng quên người xưa đi lính miền xa
Chợt nghe buồn đến buốn hơn những lần biên giới Trời chiều đổ mưa.
Thành phố vui say ngả nghiêng ánh đèn Điệu nhạc trong vũ trường nghe trói tai hơn tiếng đạn
Mọi người ở đây thản nhiên quên đi chiến tranh Đang tàn phá quê hương.
Mọi người ở đây thản nhiên sống với sa hoa Ôi hạnh phúc riêng mình Chẳng cần biết đến
Đêm đêm ngoài chiến tuyến Bao nhiêu người đau đớn Bao nhiêu người ngã gục Âm thầm từ giã trần gian.
Tôi trở về miền biên thuỳ xa Tìm vui bên chúng bạn Từng đêm giết giặc Quên thời gian quên kiếp gió sương
Chỉ xin về phố khi quê hương tàn chinh chiến Khi thanh bình mà thôi...

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Thành phố vui say ngả nghiêng ánh đèn Điệu nhạc trong vũ trường nghe trói tai hơn tiếng đạn
Mọi người ở đây thản nhiên quên đi chiến tranh Đang tàn phá quê hương.
Mọi người ở đây thản nhiên sống với sa hoa Ôi hạnh phúc riêng mình Chẳng cần biết đến
Đêm đêm ngoài chiến tuyến Bao nhiêu người đau đớn Bao nhiêu người ngã gục Âm thầm từ giã trần gian.
Tôi trở về miền biên thuỳ xa Tìm vui bên chúng bạn Từng đêm giết giặc Quên thời gian quên kiếp gió sương
Chỉ xin về phố khi quê hương tàn chinh chiến Khi thanh bình mà thôi...

HẾT!

Lời Nhạc Sống