Trình chiếu lời bài hát

Người Mẹ Trong Trí Tưởng Tượng

0
Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm. Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường
Mà con đang đi đến ước mơ. Tình mẹ bao la khiến con nhận ra Và rồi con muốn có mẹ kề bên.
Để được ôm ấp và nói con yêu mẹ, mẹ ơi mẹ có biết không? ĐK: Cần một người mẹ ở bên đời con
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của con. Cần một người mẹ bên con lúc buồn Cần một bàn tay hơi ấm vẫn luôn còn mãi.
Cần một người mẹ trở che đời con Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi. Của một đứa bé không mẹ không cha
Và từng đêm mơ sẽ có một gia đình. Cần một người mẹ bên con Ở trong tâm trí vẫn còn ngây thơ

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm. Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường
Mà con đang đi đến ước mơ. Tình mẹ bao la khiến con nhận ra Và rồi con muốn có mẹ kề bên.
Để được ôm ấp và nói con yêu mẹ, mẹ ơi mẹ có biết không? ĐK: Cần một người mẹ ở bên đời con
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của con. Cần một người mẹ bên con lúc buồn Cần một bàn tay hơi ấm vẫn luôn còn mãi.
Cần một người mẹ trở che đời con Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi. Của một đứa bé không mẹ không cha
Và từng đêm mơ sẽ có một gia đình. Cần một người mẹ bên con Ở trong tâm trí vẫn còn ngây thơ

HẾT!

Lời Nhạc Sống