Trình chiếu lời bài hát

Người Đàn Bà Hoá Đá

0
Nếu ai đã từng được nghe Chuyện tình yêu trên khắp thế gian Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời Tiếng sét kia là ác mộng
Họ cùng chung huyết thống anh em Quá choáng váng vì số phận Chàng trai đã cất bước ra đi
Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi Trông mong người đi phương trời xa Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau Người đàn bà hóa đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi? Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
Người đàn bà hóa đá Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau Đến mai sau Người đàn bà hóa đá Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Nếu ai đã từng được nghe Chuyện tình yêu trên khắp thế gian Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời Tiếng sét kia là ác mộng
Họ cùng chung huyết thống anh em Quá choáng váng vì số phận Chàng trai đã cất bước ra đi
Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi Trông mong người đi phương trời xa Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau Người đàn bà hóa đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi? Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
Người đàn bà hóa đá Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau Đến mai sau Người đàn bà hóa đá Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá Vì lòng thủy chung còn sắt son Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

HẾT!

Lời Nhạc Sống