Trình chiếu lời bài hát

Người Đã Như Mơ

0
Ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau Ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu
Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào Chiều rơi về đâu
Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm ước mơ Bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ
Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay Gió rét có về lòng người có lắm chua cay
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây Tìm anh nào thấy
Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi Bến cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi, biền biệt xa xa khắp nơi Cho mộng hoa đời
Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu Người ơi về đâu
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ Tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay Gió rét có về lòng người có lắm chua cay
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây Tìm anh nào thấy
Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi Bến cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi, biền biệt xa xa khắp nơi Cho mộng hoa đời
Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu Người ơi về đâu
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ Tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ Người đã như mơ

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay Gió rét có về lòng người có lắm chua cay
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây Tìm anh nào thấy
Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi Bến cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi, biền biệt xa xa khắp nơi Cho mộng hoa đời
Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu Người ơi về đâu
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ Tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ Người đã như mơ
Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ Người đã như mơ

HẾT!

Lời Nhạc Sống