Trình chiếu lời bài hát

Ngựa Phi Đường Xa

0
Ngựa phi, ngựa phi đường xa Tiến trên đường cát trắng trắng xoá Tiến trên đường nắng chói chói loá
Trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao. Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây lan xa. Ngựa phi ngoài xa thật mau
Lúc nguy nàn ta yêu thương nhau Lúc bên đời quyết sức phấn đấu Giống Tiên Rồng hết sức phấn đấu
Cùng mây nước ta hát vang lừng trong nắng vàng Nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào. Ghìm từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ
Suối chân đèo nước chảy lừ đừ Sát bên dòng suối chảy lừ đừ Cờ tung gió bay ngựa bay phất phới
Bờm tung gió bay đùa bay phất phơi Ghìm từ từ dừng trong gió ngàn vù vù Bước qua dồn cát bụi dạt dào Đường xa tắp bao bày chim đón chờ.
Ngựa phi trên con đường Ngựa phi trên lưng ngựa Phi mau trong một chiều phi nhanh
Hung hăng trên cánh đồng mênh mông Cất tiếng ca, ôi đời đẹp quá! Cất tiếng lên chúng ta cười vang
Ngựa phi trên con đường Ngựa phi trên lưng ngựa Phi mau trong sương mờ đêm thâu Lao mình trong nắng mưa dãi dầu.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Ngựa phi, ngựa phi đường xa Tiến trên đường cát trắng trắng xoá Tiến trên đường nắng chói chói loá
Trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao. Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây lan xa. Ngựa phi ngoài xa thật mau
Lúc nguy nàn ta yêu thương nhau Lúc bên đời quyết sức phấn đấu Giống Tiên Rồng hết sức phấn đấu
Cùng mây nước ta hát vang lừng trong nắng vàng Nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào. Ghìm từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ
Suối chân đèo nước chảy lừ đừ Sát bên dòng suối chảy lừ đừ Cờ tung gió bay ngựa bay phất phới
Bờm tung gió bay đùa bay phất phơi Ghìm từ từ dừng trong gió ngàn vù vù Bước qua dồn cát bụi dạt dào Đường xa tắp bao bày chim đón chờ.
Ngựa phi trên con đường Ngựa phi trên lưng ngựa Phi mau trong một chiều phi nhanh
Hung hăng trên cánh đồng mênh mông Cất tiếng ca, ôi đời đẹp quá! Cất tiếng lên chúng ta cười vang
Ngựa phi trên con đường Ngựa phi trên lưng ngựa Phi mau trong sương mờ đêm thâu
Lao mình trong nắng mưa dãi dầu. Ngựa phi, ngựa phi đường xa Ngựa phi, ngựa phi đường xa Ngựa phi, ngựa phi đường xa Ngựa phi đường xa ...

HẾT!

Lời Nhạc Sống