Trình chiếu lời bài hát

Ngày Không Em

0
Một ngày dài khi vắng hình dung Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm mây rối sao với trăng đêm Ngày ôi sao dài hơn
Khi còn em chẳng có ngày đêm Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh
Ngày hôm nay trôi qua rất dài vì tình hôm qua đã không còn Tình của mình nuôi sống ngày đêm
Một ngày trôi qua như đang chưa bắt đầu yêu Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người
Thì thôi em về nhé Em là lẽ sống của đời anh
Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm Tình của anh chưa trao hết đến người
Để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
Khi thời gian anh đây sống vui cùng em Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày Em ơi em vì sao em đến
Để có phút cuối chỉ còn lại mỗi anh tự quên em

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Tình của mình nuôi sống ngày đêm
Một ngày trôi qua như đang chưa bắt đầu yêu Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người
Thì thôi em về nhé Em là lẽ sống của đời anh
Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm Tình của anh chưa trao hết đến người
Để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
Khi thời gian anh đây sống vui cùng em Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày Em ơi em vì sao em đến
Để có phút cuối chỉ còn lại mỗi anh tự quên em

HẾT!

Lời Nhạc Sống