Trình chiếu lời bài hát

Mưa Trên Ngày Tháng Đó

0
Em còn nhớ không em... Một lần em đã đến thăm tôi... Trong một sớm thu sang... Một mùa mưa ướt phố thênh thang...
Mưa như cơn lạc loài rơi xuống... tình muộn màng...! Cuộc tình ta đã chết trên tay... Nghe cơn đau thoáng trên linh hồn gầy...
Người về trong một sớm heo may... Rồi người đi như kiếp mây bay... Trời còn làm nước mắt rơi mau...
Trên vùng tuổi mưa ngâu... Người còn nước mắt rơi mau... Trên vùng tuổi thương đau... Người xin hãy thở bên nhau...
Để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời... Trời còn làm nước mắt rơi mau... Khi cuộc tình ta đã trót mai sau...
Người về còn giữ lấy cơn mê... Nghe đã lạc loài trên gót chân thề... Cho tôi xin một lần chân (trăng) em lại gần...
Để vòng tay ôm hết dung nhan... Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn... Tìm lời ru cho giấc em ngoan... Bằng lời tình cho kiếp đa đoan...!

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Trời còn làm nước mắt rơi mau...
Trên vùng tuổi mưa ngâu... Người còn nước mắt rơi mau... Trên vùng tuổi thương đau... Người xin hãy thở bên nhau...
Để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời... Trời còn làm nước mắt rơi mau... Khi cuộc tình ta đã trót mai sau...
Người về còn giữ lấy cơn mê... Nghe đã lạc loài trên gót chân thề... Cho tôi xin một lần chân (trăng) em lại gần...
Để vòng tay ôm hết dung nhan... Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn... Tìm lời ru cho giấc em ngoan... Bằng lời tình cho kiếp đa đoan...!
Người về nghe tiếng hát âm vang... Trên vùng tuổi đa đoan...
Người về nghe những đa đoan... Trên vùng tuổi cưu mang... Người đan hơi thở bên nhau...
Dù trời chợt sóng... xin tình chưa nghe muôn màng...!!!!
HET

Lời Nhạc Sống