Trình chiếu lời bài hát

Mưa Phi Trường

0
Bước bước trong chiều mưa Đi về bước chân lẻ loi Phố cũ vẫn còn đây Phố xưa vắng em chờ anh
Đưa người về nơi giá băng Nước mắt em chung lệ tôi Biết rằng từ nay mất nhau
Trên bến trông theo mình anh Em hôm nay đi về nơi rất xa Anh bơ vơ giữa dòng người qua
Một ai đón nhau trên bờ vai Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi Em ra đi xa khuất chân trời
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi Quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah Ah

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Bước bước trong chiều mưa Đi về bước chân lẻ loi Phố cũ vẫn còn đây Phố xưa vắng em chờ anh
Đưa người về nơi giá băng Nước mắt em chung lệ tôi Biết rằng từ nay mất nhau
Trên bến trông theo mình anh Em hôm nay đi về nơi rất xa Anh bơ vơ giữa dòng người qua
Một ai đón nhau trên bờ vai Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi Em ra đi xa khuất chân trời
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi Quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah Ah

HẾT!

Lời Nhạc Sống