Trình chiếu lời bài hát

Một trăm phần trăm

0
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Người yêu anh ơi chiều nay lại cấm trại rồi Nào đâu nàng biết tâm tư người lính
Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau Với em tâm tình Xin em nhớ cho rằng chuyện lính biết trước được đâu Mà dẫu lính hay đa tình nhưng Mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người
Một người mà thôi và yêu trọn đời Một giây về phép anh xin dành cho em đó Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Này em yêu ơi vì anh là lính chung tình Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn Cớ sao em buồn

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm
Người yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi Nào đâu nào biết tâm tư người lính Lòng anh nao nao mỗi khi
ta hẹn nhau Với em tâm tình Xin em nhớ cho rằng chuyện lính biết trước được đâu Mà dẫu lính hay đa tình nhưng Mãi mãi vẫn yêu chỉ yêu một người Một người mà thôi và yêu trọn đời
Một giây về phép anh xin dành cho em đó Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm Này em yêu ơi vì anh
là lính chung tình Đừng ghen và nhớ xin em đừng hờn dỗi Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn Cớ sao em buồn Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn Cớ sao em buồn
Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn Cớ sao em buồn

HẾT!

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…