Trình chiếu lời bài hát

Luật Đời

0
Trên thế gian bây giờ Tìm đâu bằng hữu tâm giao Bon chen với bao gian dối
Vùi dập nhau cũng vì lợi danh. Nghèo người đời khinh chê Tiền sẽ mua đổi trắng thay đen
Không biết đúng hay sai Bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời vì lòng tham
Bán đi tình thân họ hàng Bằng hàng khi giàu sang Quên hết lúc ân tình nặng mang
Tiền là con người tạo ra Mà cớ sau người chết vì tiền Thế gian luôn đổi thay
Vật chất chỉ là qua tay Đô la nhà lầu xe sang Nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nắm mộ
Kiếp người là cát bụi hư vô Như ngọn đèn trước gió ai ngờ Nhân sinh tiền bạc là phù du
Vật chất tan giàu sang cũng lụi tàn Sống sân si đời như ly không đáy Buông tay về trời đời bỗng hóa hư không

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Người đời vì lòng tham
Bán đi tình thân họ hàng Bằng hàng khi giàu sang Quên hết lúc ân tình nặng mang
Tiền là con người tạo ra Mà cớ sau người chết vì tiền Thế gian luôn đổi thay
Vật chất chỉ là qua tay Đô la nhà lầu xe sang Nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nắm mộ
Kiếp người là cát bụi hư vô Như ngọn đèn trước gió ai ngờ Nhân sinh tiền bạc là phù du
Vật chất tan giàu sang cũng lụi tàn Sống sân si đời như ly không đáy Buông tay về trời đời bỗng hóa hư không
Đô la nhà lầu xe sang Nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nắm mộ
Kiếp người là cát bụi hư vô Như ngọn đèn trước gió ai ngờ Nhân sinh tiền bạc là phù du
Vật chất tan giàu sang cũng lụi tàn Sống sân si đời như ly không đáy Buông tay về trời đời bỗng hóa hư không

HẾT!

Lời Nhạc Sống