Trình chiếu lời bài hát

Lời cho người tình phụ

0
Em! sao em đã nói yêu tôi Em! sao em đã nói thương tôi Hôm nay em đi em đã đi rồi
Bao nhiêu yêu thương em đốt tan rồi Yêu, tôi yêu yêu tóc em xanh Yêu, tôi yêu đôi mắt long lanh
Sao em sao em nỡ bỏ cho đành Em ơi em ơi không nhớ sao em Tôi thương thương nhớ em nhiều người có hay
Thân bơ vơ tôi bước đi tìm trong chiều nay Em! Sao em quên, quên lời hứa
Sao em quên, sao em quên, em đã quên tôi... rồi Em! thôi em em cứ đi đi
Em! tôi xin em chớ quay về Cho tôi cho tôi yên giấc ê chề Cho tôi cho tôi ru bước u mê

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Yêu, tôi yêu yêu tóc em xanh Yêu, tôi yêu đôi mắt long lanh
Sao em sao em nỡ bỏ cho đành Em ơi em ơi không nhớ sao em Tôi thương thương nhớ em nhiều người có hay
Thân bơ vơ tôi bước đi tìm trong chiều nay Em! Sao em quên, quên lời hứa
Sao em quên, sao em quên, em đã quên tôi... rồi Em! thôi em em cứ đi đi
Em! tôi xin em chớ quay về Cho tôi cho tôi yên giấc ê chề Cho tôi cho tôi ru bước u mê

HẾT!

Lời Nhạc Sống