Trình chiếu lời bài hát

Lỡ Mối Duyên Quê

0
Ngoài đồng còn đám mạ non Ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng Mai rồi ai sẽ dần công
Cùng anh tát nước be bờ hởi em Vừa tròn đôi chín tuổi son Mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên cau trầu
Xuân thời con gái là bao Đời hoa đâu nở hai lần hởi anh. Mai em đi bỏ lại trên đồng
Bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai? Mai em đi bỏ lại gàu vai Gàu vai anh tát với ai bây giờ?
Nên lòng anh thấy buồn thiu Người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày em còn không Bây giờ em đã có chồng Như chim vào như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào biết thuở nào ra Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu
,để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô mai em xa bỏ lỡ duyên đầu ,để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Ngoài đồng còn đám mạ non Ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng Mai rồi ai sẽ dần công
Cùng anh tát nước be bờ hởi em Vừa tròn đôi chín tuổi son Mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên cau trầu
Xuân thời con gái là bao Đời hoa đâu nở hai lần hởi anh. Mai em đi bỏ lại trên đồng
Bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai? Mai em đi bỏ lại gàu vai Gàu vai anh tát với ai bây giờ?
Nên lòng anh thấy buồn thiu Người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày em còn không Bây giờ em đã có chồng Như chim vào như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào biết thuở nào ra Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu
,để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô mai em xa bỏ lỡ duyên đầu ,để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô

HẾT!

Lời Nhạc Sống