Trình chiếu lời bài hát

Lạy Phật Quan Âm

0
Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời Quan Âm...
Trái tim sáng ngờị.. cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn Quan Âm... Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thân vàng... rưới khắp thế gian Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn
Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui Cho con được sống đời xinh tươi Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngờ

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời Quan Âm...
Trái tim sáng ngờị.. cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn Quan Âm... Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thân vàng... rưới khắp thế gian Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn
Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui Cho con được sống đời xinh tươi Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngờ

HẾT!

Lời Nhạc Sống