Trình chiếu lời bài hát

HƠN THUA ĐƯỢC GÌ ĐÂU

0
Bao năm gió sương mà tôi đây vẫn nghèo Không tiền người thân cũng lánh xa Anh em với nhau mà thân bởi chữ tiền Nên đành đánh mất câu ân tình
Bao câu hứa xưa mà tôi đây vẫn còn Chỉ vì tôi quá tin lòng nhân Mang kiếp khó khăn mà tôi đây chẳng màng Sang giàu bạn sống trong lụa là ĐK: Tiền che mờ lấp đi lòng tham kẻ tiểu nhân Tiền chỉ là thước đo nghĩa nhân trong cuộc đời Rồi khi ta nhận ra ta mất đi có được chi Rồi khi ta nằm xuống ta có mang theo được chi
Đời tôi nghèo khó nhưng lòng tôi sống thẳng ngay Chẳng tham chẳng tính toán với ai trên cuộc đời Giàu sang hay lầm than khi chết đi cũng vậy thôi
Tình nghĩa trên trần gian đới với nhau mới nghĩa lý Hơn thua được gì đâu

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Bao năm gió sương mà tôi đây vẫn nghèo Không tiền người thân cũng lánh xa Anh em với nhau mà thân bởi chữ tiền Nên đành đánh mất câu ân tình
Bao câu hứa xưa mà tôi đây vẫn còn Chỉ vì tôi quá tin lòng nhân Mang kiếp khó khăn mà tôi đây chẳng màng Sang giàu bạn sống trong lụa là ĐK: Tiền che mờ lấp đi lòng tham kẻ tiểu nhân Tiền chỉ là thước đo nghĩa nhân trong cuộc đời Rồi khi ta nhận ra ta mất đi có được chi Rồi khi ta nằm xuống ta có mang theo được chi
Đời tôi nghèo khó nhưng lòng tôi sống thẳng ngay Chẳng tham chẳng tính toán với ai trên cuộc đời Giàu sang hay lầm than khi chết đi cũng vậy thôi
Tình nghĩa trên trần gian đới với nhau mới nghĩa lý Hơn thua được gì đâu
Tiền che mờ lấp đi lòng tham kẻ tiểu nhân Tiền chỉ là thước đo nghĩa nhân trong cuộc đời Rồi khi ta nhận ra ta mất đi có được chi Rồi khi ta nằm xuống ta có mang theo được chi
Đời tôi nghèo khó nhưng lòng tôi sống thẳng ngay Chẳng tham chẳng tính toán với ai trên cuộc đời Giàu sang hay lầm than khi chết đi cũng vậy thôi
Tình nghĩa trên trần gian đới với nhau mới nghĩa lý Hơn thua được gì đâu

HẾT!

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…